H.O.T 2020 Sell DUMPS ( 101 - 201 ) With Track 1&2 all country fresh and good

#1
Xin chào tất cả các thành viên của diễn đàn này
Tôi là Hacker của Bán bãi và Chỉ với Ghim
Tất cả các nước ... Tôi chỉ cập nhật hàng ngày
US, UK, AU, CA, EU (random + bin) và inter Fresh and Good 95% - 98% - THẺ ATM (Số dư cao & Mã bảo mật)
Giá của tôi: CÓ giá tốt cho người mua lớn. CẬP NHẬT MỚI 2020
Bán MSR Giá:
- MSR505 / MSR2000
- MSR505 / MSR300
- MSR505 / TA-48
- MSR206 / MSR3000
- MSR206 / MSR300
- MSR206 + 2x MSR400
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123)
- MSR206 + 2x TA-32
- MSR206 + 2x CRM42
- MSR206 + 2xCRM41
---------------- Ghi chú ---------------
1-Trước khi kinh doanh hoặc thêm ID của tôi, hãy đọc kỹ quy tắc của tôi vì tôi ghét Spamer, Ripper và Scamer
2- Tôi chỉ chấp nhận thanh toán Bitcoint (BTC)
4- Tất cả các công cụ của tôi được kiểm tra trước khi bán, điều đó chắc chắn.
5- hoặc những thứ khác bạn có thể mua 1 cái để thử nghiệm!
6- Nếu bạn mua trên 20 món, tôi sẽ giảm giá!
7- Hy vọng bạn là khách hàng tốt nhất và chúng tôi có thể làm việc lâu dài.

----- Cảm ơn tất cả đã đọc bài viết của tôi ............. hy vọng sẽ gặp lại các bạn sớm -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- CẢM ƠN ---------------
 
#2
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
proof :
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#3
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
proof :
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#4
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#5
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#6
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#7
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#8
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#9
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#10
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.

proof :

PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.

proof -

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#11
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
__________________________

proof :
__________________________
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
__________________________

proof -
__________________________

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#12
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
__________________________

proof :
__________________________
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
__________________________

proof -
__________________________

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#14
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
__________________________

proof :
__________________________
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
__________________________

proof -
__________________________

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#15
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
__________________________

proof :
__________________________
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
__________________________

proof -
__________________________

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#16
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
__________________________

proof :
__________________________
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
__________________________

proof -
__________________________

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#18
Hello All Members Of This Forum
I am Hacker of sell Dumps and With Pins Only
All countries...I update daily fresh pieces only.
__________________________

proof :
__________________________
PRICE *
US:
-dumps track 2 pin = 55$
-dumps track 1 track 2 =65$
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
UK:
-dumps track 1 track 2 pin = 80$
CA:
-dumps track 1 = 40$
-dumps track 2 = 45$
-dumps track 1 track 2 = 60$
-dumps track 1 track 2 pin = 75$
EU:
-dumps track 1 track 2 pin = 100$
Here sample of test dumps
B5168152272584323^ANDERSSON/MATS GORAN^20032010000004781111111'
5168152272584323=20032010999904781111 |3667|

B4221654376398037^LARSSON/CARINE ^200320100000000000132000000"
4221654376398037=200320113204600 |6154|

B5355830003037025^LINDBERG/JOHAN ^2105201160193270050400521000000'
5355830003037025=21052011601905210000 |3025|

B5168158709932373^SVENSSON/INGVAR^21092010000000171111111'
5168158709932373=21092010999900171111 |3939|

>>>>> ATM SKIMMERS PRICE LIST
WIncor with keypad 200usd
ATM Skimmer Wincor Nixdorf : 500$
ATM Skimmer Wincor : 500$
ATM Skimmer Slimm : 500$
ATM Skimmer Slim : 450$
ATM Skimmer NCR : 500$
ATM Skimmer Diebold Opteva : 350$
ATM Skimmer Diebold : 250$
ATM Skimmer Small : 500$
Chip POS ingenico&amigo; : 200$
>>>> ATM CARDS
( High Balance & Security code )
ATM card 2000$ price 150$
ATM card 5000$ price 300$
ATM card 8000$ price 500$
ATM card 2000euro price 150$
ATM card 3000euro price 350$
ATM card 5000euro price 450$
ATM card 2000GBP price 200$
ATM card 3000GBP price 350$
ATM card 5000GBP price 500$

>>>> MSR Price:
- MSR505 / MSR2000 = 249$
- MSR505 / MSR300* = 299$
- MSR505 / TA-48 = 439$
- MSR206 / MSR3000 = 529$
- MSR206 / MSR300 = 349$
- MSR206 + 2x MSR400 = 600$
- MSR206 + 2x MSR500m (Mini123) = 475$
- MSR206 + 2x TA-32 = 90$
- MSR206 + 2x CRM42 = 569$
- MSR206 + 2xCRM41 = 529$
---------------- Note ---------------
1-Before make business or add my ID let's read carefull my rule because i hate Spamer,Ripper and Scamer
2- I only accept payment Bitcoint(BTC)
4- All my stuff are checked before sell, that's sure.
5- orther stuff you can buy 1 for test !
6- If you buy over 20 stuff, I will discount !
7- Hope you are best customer and we can to work a long time.
__________________________

proof -
__________________________

----- Thanks all read my post.............hope to see you soon -----
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308

--------------- THANKS ---------------
 
#20
Track1:B4017570634929578^John/Swetz^0224101000000000000000263000000
Track2: 4017570634929578=02241010000026300000
PIN : 3904
Card Type : VISA
Card Level: GOLD PREMIUM
Country : USA
-----------------------
Track1:B5438053520374362^Cheryl/Shachaf^0225101000000000000000702000000
Track2: 5438053520374362=02251010000070200000
PIN : 9935
Card Type : MASTER
Card Level: Standard
Country : USA
PREMIUM package RESTOCK
DUMPS WIHT PIN USA UK
VALID 98-99% [30.11]
Checked Live- NoRefund
Fresh high balance
Gmail: [email protected]
ICQ: 667261308